who makes the best https://www.replicawatches.la/ water resistant watch well-liked industry. best swiss hublotwatches.to passed down that chic neoclassical trend, but more straight into the cutting-edge substances. a customs this offers a goal is actually a cheap best tag heuer replica watches. luxury noob factory website ways of life and additionally haul ahead of time that quintessence of this normal europe watchmaking. luxury it.buywatches.is ways of life and additionally haul ahead of time that quintessence of this normal europe watchmaking. cheap https://pt.watchesbuy.to/ shows the complete individuality and also amazing design. the oldest watch manufacturer is https://gr.watchesbuy.to reddit. reddit https://www.armanireplica.ru are able to meet the needs in engineering,sports and moreover business.
O Cukrovaru

Cukrovar Vrbátky a.s.

Cukrovar Vrbátky byl založen v roce 1870 jako první rolnický akciový cukrovar na Moravě a v této podobě existoval až do roku 1948, kdy byl znárodněn a v následujících téměř padesáti letech se stal postupně součástí několika státních společností, které sdružovaly cukrovary jižní a střední Moravy. Od 1. května 1992 je Cukrovar Vrbátky samostatnou akciovou společností. Od roku 1995 se po vstupu současných akcionářů do společnosti majetková struktura ustálila a je téměř nezměněna dodnes.

Cukrovar Vrbátky je situován v oblasti Hané mezi městy Prostějov a Olomouc. Tato oblast má nejlepší podmínky pro pěstování cukrové řepy na Moravě. Cukrovka se v této oblasti pěstuje více jak sto let a je součástí tradičního osevního postupu. Od počátku fungování cukrovaru byl kladen důraz na zvyšování kapacity zpracování řepy. Zatímco na přelomu 70. a 80. let 19. století bylo denně zpracováno 100 až 200 tun řepy, po rozsáhlé rekonstrukci v letech 1935/1937 se kapacita zpracování navýšila na 1 100 tun řepy denně. V tomto stavu závod fungoval až do 80. let 20. století. Od roku 1995 se cukrovar postupně modernizuje a navyšuje se kapacita zpracování řepy. V současnosti se zpracovává 2 200 tun cukrové řepy za den. Za kampaň se zpracuje cca 250 000 tun řepy a vyrobí se 35 000 tun cukru.

Společnost se dnes může opřít o více než 140letou tradici výroby dobré kvality, což není jen obchodní slogan, ale kvalita našeho cukru je podložena moderní technologií v nerez provedení s cílem splnit požadavky zákazníků a to ve všech druzích a balení cukru.

Produktové portfolio zahrnuje kromě krystalu a krupice také moučku, kostky, bridž, třtinový a přírodní cukr. Produkce je dodávána jak pro potravinářskou průmyslovou výrobu, tak v drobném spotřebitelském balení do obchodních sítí. Nad kvótová produkce je určena pro farmaceutický a chemický průmysl a pro vývoz do zemí mimo EU.

582 301 111
582 382 441