O Cukrovaru

Cukrovar Vrbátky a.s.

Cukrovar Vrbátky byl založen v roce 1870 jako první rolnický akciový cukrovar na Moravě a v této podobě existoval až do roku 1948, kdy byl znárodněn a v následujících téměř padesáti letech se stal postupně součástí několika státních společností, které sdružovaly cukrovary jižní a střední Moravy. Od 1. května 1992 je Cukrovar Vrbátky samostatnou akciovou společností. Od roku 1995 se po vstupu současných akcionářů do společnosti majetková struktura ustálila a je téměř nezměněna dodnes.

Cukrovar Vrbátky je situován v oblasti Hané mezi městy Prostějov a Olomouc. Tato oblast má nejlepší podmínky pro pěstování cukrové řepy na Moravě. Cukrovka se v této oblasti pěstuje více jak sto let a je součástí tradičního osevního postupu. Od počátku fungování cukrovaru byl kladen důraz na zvyšování kapacity zpracování řepy. Zatímco na přelomu 70. a 80. let 19. století bylo denně zpracováno 100 až 200 tun řepy, po rozsáhlé rekonstrukci v letech 1935/1937 se kapacita zpracování navýšila na 1 100 tun řepy denně. V tomto stavu závod fungoval až do 80. let 20. století. Od roku 1995 se cukrovar postupně modernizuje a navyšuje se kapacita zpracování řepy. V současnosti se zpracovává 2 200 tun cukrové řepy za den. Za kampaň se zpracuje cca 250 000 tun řepy a vyrobí se 35 000 tun cukru.

Společnost se dnes může opřít o více než 140letou tradici výroby dobré kvality, což není jen obchodní slogan, ale kvalita našeho cukru je podložena moderní technologií v nerez provedení s cílem splnit požadavky zákazníků a to ve všech druzích a balení cukru.

Produktové portfolio zahrnuje kromě krystalu a krupice také moučku, kostky, bridž, třtinový a přírodní cukr. Produkce je dodávána jak pro potravinářskou průmyslovou výrobu, tak v drobném spotřebitelském balení do obchodních sítí. Nad kvótová produkce je určena pro farmaceutický a chemický průmysl a pro vývoz do zemí mimo EU.

582 301 111
582 382 441